Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

  • 11 ianuarie 2024
  • monumentum
  • Regina Maria

Războiul monumentelor (Vol II)

Razboiul monumentelor

Avocatul Iulian Rusanovschi, autorul acestei cărți, ajunse la al doilea volum, a realizat două
lucruri deosebit de importante. Ca un veritabil istoric, domnia sa a studiat documentele din arhive, presa
timpului, a folosit alte surse pentru a cunoaște locurile și condițiile înălțării în perioada interbelică (1918-
1940), în România (Basarabia), a monumentelor ce au imortalizat faptele de eroism ale înaintașilor noștri,
precum și a busturilor, plăcilor comemorative, altor însemne publice ridicate în memoria marilor
personalități ale Neamului Românesc. Mai mult decât atât, autorul monografiei a fost interesat de
monumentele ridicate de populația băștinașă și autoritățile române în Transnistria, în anii Războiului
Sfânt, dus împotriva cotropitorilor bolșevici 1 , în fond – Troițe sau Cruci în cinstea Eroilor români,
decedați pe câmpul de luptă.

Munca depusă de Iulian Rusanovschi s-a soldat cu publicarea acestui studiu istoriografic – o
contribuție deosebit de valoroasă la cunoașterea trecutului prin monumentele ridicate. Este un studiu
original, util și necesar publicului interesat de Istoria Neamului nostru.

Al doilea lucru tot atât de important ca și primul este implicarea domnului Iulian Rusanovschi în
măreața operă de restabilire a monumentelor distruse de ocupantul sovietic. În anii primei ocupații a
Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța (1940-1941), dar mai ales după reocuparea acestor
teritorii românești (1944), puterea sovietelor (centrală și locală) a depus eforturi sporite pentru a lichida
monumentele, busturile și alte opere de for public. După ocuparea orașului Chișinău (august 1944) ostașii
sovietici au comis diverse acte de vandalism, furturi, abuzuri. Ei au nimicit tot ce amintea de caracterul
românesc al Chișinăului. Astfel, sovieticii au lichidat un șir de monumente – parte a patrimoniului
național. Între altele, ei au distrus bustul fabulistului Alexandru Donici (reinstalat la 19 septembrie 1943,
sculptor Alexandru Plămădeală 2 ); bustul filantropului Vasile Stroescu, Membru de Onoare al Academiei
Române 3 . Sovieticii au distrus monumentul „Izvorul General Pion” din Valea Morilor, restabilit abia în
2021 4 în urma eforturilor depuse de dl Iulian Rusanovschi 5 . În același an (1944) sovieticii au lichidat
monumentul „Lupoaica Romană” 6 și au distrus impunătorul monument „Turnul Dezrobirii Basarabiei” –
„simbol al faptelor glorioase ale armatei Române și strajă neclintită a drepturilor noastre pe aceste
pământuri” 7 .

Am avut prilejul să particip la re-înălțarea și sfințirea câtorva monumente distruse de sovietici și
restabilite de domnul Iulian Rusanovschi. M-am convins de înalta erudiție și competență a avocatului I.
Rusanovschi, de uriașul efort depus în vederea renașterii monumentelor noastre. Și despre aceste fapte de
recuperare a memoriei, de restabilire a patrimoniului, despre oameni cu inima mare, despre atitudini și
sentimente vor găsi cei care vor citi această carte. Voi aminti și faptul că în 2020 Academia Oamenilor de
Știință din România i-a oferit Premiul Grigore Gafencu, iar Academia Română – Distincția Culturală.
Doresc tuturor lectură plăcută !

Prof. univ., dr.-hab. Anatol Petrencu, Membru de onoare al AOȘR,

Președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”.
30 iunie 2022

Asociatia Obsteasca MONUMENTUM
Rep. Moldova, Chișinău, str. Kiev nr. 11
IBAN - MD73ML000000022514342027
B.C. MOLDINDCONBANL S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare” Destinația plății: pentru statuia Reginei Maria”

Date pentru donații