Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

  • 13 ianuarie 2024
  • monumentum
  • Regina Maria

Războiul Monumentelor (Vol I)

Dragostea faţă de monumente mi-a fost sădită de Dumnezeu prin cuvântul părintelui
profesor Mircea Bejenaru din Suceava, iar ideea acestei cărţi s-a născut în toamna anului
2012, în urma unei discuţii purtate cu regretatul arhitect Eugen Bâzgu. O bună parte din
materialul pentru carte, a fost acumulat în timp ce mă documentam prin arhive în vederea
restabilirii prin reconstituire a monumentelor interbelice din Basarabia. Cu sprijinul unor
tineri patrioţi am reuşit să cercetez fonduri întregi din Arhivele de la Bucureşti, Chişinău,
Ismail, Iaşi, Vaslui, Suceava şi Cernăuţi. Concomitent au fost adunate mărturii oculare şi
fotografii de epocă, fiind studiată şi publicistica interbelică.

Cartea cuprinde monumentele de for public ridicate în perioada interbelică şi inclusiv
în perioada regimului Antonescu, pe tot cuprinsul Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a regiunii
Transnistria. Informaţia este aşezată alfabetic, conform organizării administrativ-teritoriale
din perioada interbelică.

Cititorul este invitat să-şi cunoască trecutul şi să înţeleagă faptul că, anii cuprinşi între
cele două războaie mondiale au reprezentat un apogeu pentru cultura naţională. Această
lucrare constituie un îndemn pentru basarabeni, să restabilească monumentele româneşti
distruse în perioada sovietică. Acest lucru este necesar, deoarece după ocuparea României de
Est, Imperiul Sovietic ca o fiară sălbatică şi-a însemnat teritoriul ocupat cu monumentele sale
leniniste, după ce a ras de pe faţa pământului majoritatea monumentelor, crucifixelor şi
cimitirelor militare române.
Mă simt onorat să mărturisesc faptul că, apariţia acestei lucrări se datorează sprijinului
constant din partea soţiei – Andreea Rusanovschi. Concomitent, vreau să aduc sincere
mulţumiri următoarelor persoane care mi-au înlesnit munca de cercetare:
   Ioan Drăgan – directorul Arhivelor Naţionale ale României, Bucureşti
   Varta Ion –directorul Arhivelor Naţionale din R. Moldova
    Iurie Colesnic  – istoric, scriitor, membru CCA din R. Moldova
   Ion Ştefăniţă –directorul Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor,
Chişinău
  Eugen Bâzgu – arhitect, Chişinău (decedat în martie 2016)
 Iurie Caminschi – pictor heraldist, Chişinău
  Andrei Ciobanu – Braşov (decedat în iunie 2017)
 Vladimir Acatrini – jurnalist, Cernăuţi
   Petru Şarcov – directorul Editurii Cu drag, Chişinău
 Olga Cebanu – Editura Cu drag, Chişinău
   Vasile Şoimaru – ex-deputat în Parlamentul R. Moldova
   Diana Enache (n. Barbu) – Bacău
  Doina Flestor – membru ASCOR Chişinău
   Sergiu Covali – Chişinău
   Irina Zatic – Chişinău
 Mihail Andrieş – arhitect, Chişinău
  Adrian Ungureanu – Nisporeni

Asociatia Obsteasca MONUMENTUM
Rep. Moldova, Chișinău, str. Kiev nr. 11
IBAN - MD73ML000000022514342027
B.C. MOLDINDCONBANL S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare” Destinația plății: pentru statuia Reginei Maria”

Date pentru donații