Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

Bustul Regelui Ferdinand I din Varnița

Bustul Regelui Ferdinand I, un simbol al curajului și unității, revine  în comuna Varnița, județul Tighina

Reconstruirea Monumentului Bustului Regelui Ferdinand I din comuna Varniţa, Republica Moldova, a fost o iniţiativă încununată de eforturi și semnificații istorice. Proiectul a fost demarat de Căminul Cultural „Sfântul Gheorghe” din Varniţa în anul 1935, cu gândul de a comemora eroii căzuţi în Primul Război Mondial și, în special, în războiul de întregire a neamului românesc. Ideea a luat amploare, iar formalităţile de ridicare a monumentului s-au desfășurat pe parcursul anului 1938.

Inițial, membrii Căminului Cultural au avut în vedere să strângă fondurile necesare pentru monument din donații, contribuții benevole și din fondurile proprii ale organizației. În bugetul Căminului Cultural pentru anii 1935-1936, s-au prevăzut deja 10.000 lei pentru ridicarea monumentului, iar suma a crescut la 10.267 lei în 1937. Acest monument, inițial numit „Monumentul Eroilor,” avea să fie în cele din urmă cunoscut și sub numele de „Bustul Regelui Ferdinand I.”

În septembrie 1937, Comisia pentru Monumentele de For Public a discutat proiectul Monumentului Eroilor cu bustul Regelui Ferdinand, prezentat de sculptorul Al. Plămădeală și inginerul Gh. Leviţchi. Comisia a aprobat proiectul, recomandând simplificarea postamentului și conferind mai multă sobrietate pentru bustul Regelui.

La 20 iunie 1938, preotul Alexandru Buşilă și Căminul Cultural au adresat o scrisoare Ministrului Educaţiei Naţionale, cerând sprijin financiar pentru ridicarea monumentului. Deși nu au primit întreaga sumă necesară (30.000 lei), au obținut sprijin parțial de la Ministerul Educației și, ulterior, au solicitat sprijin și de la Fundația Culturale Regale Principele Carol. În 1939 bustul a fost instalat și inaugurat în apropiere de Primăria comunală.

În ciuda eforturilor depuse, bustul Regelui Ferdinand I a avut un trist sfârșit în perioada ocupației sovietice. Monumentul a fost demontat, dus pe malul stâng al Nistrului și distrus.

Totuși, dorința de a onora memoria Regelui Ferdinand I și a eroilor căzuți nu a încetat. În anul 2017, la solicitarea avocatului Iulian Rusanovschi, Consiliul Local Varniţa a adoptat o decizie pentru edificarea unui nou monument în onoarea Regelui Ferdinand I. A fost ales un loc potrivit, iar arhitectul Mihail Andrieş a întocmit proiectul de execuție. Monumentul, împreună cu bustul Regelui Ferdinand I, a fost finisat în anul 2018 și inaugurat pe 15 septembrie același an.

Bustul Regelui Ferdinand I a din Varnița reprezintă o replică a celui ridicat în 1937 în or. Cetatea Albă. Bronzul a fost turnat de sculptorul Veaceslav Jiglițchi. Pe postament, au fost inscripționate numele a 19 eroi din Varnița căzuți în Primul Război Mondial. Placa de bronz poartă cuvintele

„MARELUI REGE FERDINAND I FĂURITORUL ROMÂNIEI MARI.”

Inaugurarea monumentului a avut loc în prezența unor personalități marcante precum episcopul Basarabiei de Sud – Veniamin Goreanu, atașatul militar al Ambasadei României la Chișinău – colonel Cristi Ladaniuc, heraldistul Iurie Caminschi, avocatul Iulian Rusanovschi, ziaristul Iulian Capsali, ofițerul Ion Deli, sponsorul Alexandru Antoci precum și reprezentanți ai societății civile și tineri din comunitatea locală. Evenimentul a inclus intonarea imnurilor de stat, slujba de sfințire și discursurile de recunoștință față de Regele Ferdinand I și eroii căzuți. 

 

Asociația Obșteasca Asociația “Monumentum” din Republica Moldova
IDNO 1018620001687
IBAN: MD73ML000000022514342027 | MDL
IBAN: MD73ML000000022514342027 | RON
SWIFT: MOLDMD2X
B.C. MOLDINDCONBANK S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare”
Destinația plății: pentru statuia "Reginei Maria"

Date pentru donații