Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

Bustul Regelui Ferdinand I din s. Curătura, r. Șoldănești

Restabilirea bustului Regelui Ferdinand I din s. Curătura, r. Șoldănești – o piatră de hotar pe malul Nistrului

Răsfoind ziarul Cuvântul Moldovenesc, avocatul Iualin Rusanovschi, a aflat despre faptul că, în comuna Curătura a existat bustul Regelui Ferdinand Întregitorul, în imediata apropiere de școala primară și de casa boierului Vlojin Nicolae, fost angajat al Ministerului Afacerilor Externe al României după reîntregirea țării. Monumentul a fost ridicat de  Căminul Cultural Astra din s. Curătura, la inițiativa președintelui Teodor Constantinescu și cu sprijinul domnilor P. Ciobanu, Sperienoapte, Gh. Frăsinel, Cușun Ștefan și Licovschi Iacob. Bustul a fost instalat pe un postament de beton mozaicat, cel mai probabil în perioada anilor 1935-1937, deoarece în 1938, Teodor Constantinescu deja locuia în comuna Alcedar și conducea Căminul Cultural din această localitate.

Odată cu ocuparea Basarabiei, monumentul a fost parțial distrus, iar casa boierului Vlajin Nicolae a fost naționalizată și transformată în punct de producere a salamului. Deși bustul a dispărut fără urmă, postamentul s-a păstrat în condiții vitrege timp de peste 85 de ani, fiind răsturnat la pământ cu inscripțiile în jos, care erau parțial distruse: M.S. R[EGELUI] FERDIN[AND I]. Acesta a fost identificat în toamna anului 2022 de către tânărul Vasile Bumbac, lângă ruinele fostului punct de producere a salamului (casa boerului Vlajin Nicolae), pe marginea falezei formate de-a lungul râului Nistru.

Fiind impresionat de această descoperire, acesta a  preluat inițiativa restabilirii celui de-al 9-lea bust închinat Regelui reîntregitor de Țară. La 19 ianuarie 2023 a obținut Decizia Consiliului local Alcedar nr. 1/6 prin care s-a acceptat solicitarea Asociației „Monumentum” de reconstituire a monumentului în cinstea Regelui Ferdinand I, rămășițele căruia sunt găsite în satul Curătura, unde a și fost acest monument prin anii 30 ai secolului trecut.

Executarea bustului în bronz a fost încredințată sculptorului Veaceslav Jîglițchi. Având în vedere faptul că fotografia interbelică a monumentului nu a fost identificată, am decis ca bustul de la Curătura să îl înfățișeze pe Regele Ferdinand în haine de militar. Bronzul a fost turnat pe parcursul lunilor iunie – iulie 2023 și instalat pe soclu la finele lunii septembrie.

Concomitent, Asociația „Monumentum” și-a asumat angajamentul de a cumpăra pavaj pentru amenajarea scuarului adiacent acestui bust.

Inaugurarea monumentului a avut loc la 10 octombrie 2023, în prezența  domnului Petrișor Ionel Dumitrescu (Consulul General al României la Bălți), a primarului or. Rezina – Simion Tatarov, membrii A.O. „Monumentum” din R. Moldova, Violeta Popa – șefa Direcției învățământ a r. Șoldănești, avocatul Dorel Rusu, domnii Vasile Bumbac, Nicolae Chirilov, Sergiu Lîsenco, Andrei Bordian și a preoților din localitate care au sfințit bustul. Cu regret, Casa Regală a României și Ministerul Culturii din Chișinău au ignorat invitația de participare la eveniment.

Fanfara Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a intonat imnurile de stat a României și R. Moldova, iar ansamblul de muzică populară „Țărăncuța” din localitate, a interpretat mai multe cântece patriotice. În prezența invitaților și a sătenilor din Alcedar și Curătura, excelența Sa Petrișor Ionel Dumitrescu a rostit următoarea cuvântare: La venirea pe tronul României, la data de 11 octombrie 1914, principele Ferdinand spunea: „Să fiți bine convinși că toate actele mele vor fi însuflețite de cea mai adâncă iubire către țară, pe care mă voi sili a o servi din toate puterile mele, luând călăuză pilda marilor săi Domni din trecut, inspirându-mă de frumoasele amintiri ce au lăsat și având neîncetat sub ochi nobilul exemplu al regelui Carol I. Astfel sper a corespunde încrederii și așteptărilor poporului român.”  La data de 15 octombrie 1922, la Alba-Iulia, Ferdinand I și regina Maria au fost încoronați regele și regina tuturor românilor, ocazie cu care a afirmat: „Punând pe capul meu, într-această străveche cetate a Daciei romane, coroana de oţel de la Plevna, pe care noi şi glorioasele lupte au făcut-o pe veci coroana României Mari, mă închin cu evlavie memoriei celor care, în toate vremurile şi de pretutindeni, prin credința lor, prin munca şi prin jertfa lor, au asigurat unitatea națională, şi salut cu dragoste pe cei care au proclamat-o într-un glas şi o simțire, de la Tisa până la Nistru şi până la Mare.”

Loialitatea sa față de țară, tăria convingerilor sale și felul ireproșabil în care a servit Națiunea și Coroana, rațiunea de stat învingând sentimentele, i-au adus numele de ,,Ferdinand cel Loial”, deși născut german şi rudă apropiată a Împăratului Germaniei, a așezat interesul României mai presus de legătura lui de sânge şi a luptat împotriva țării lui de origine. Cu un înalt simț moral, regele a luat această hotărâre printr-un mare sacrificiu personal, respectându-şi, astfel, promisiunea de a fi „un bun român“, făcută în jurământul depus în fața Parlamentului, la întronare. După război, Ferdinand I, supranumit şi „Întregitorul“, a văzut împlinirea visului românilor, prin Unirea succesivă a Basarabiei, a Bucovinei şi a Transilvaniei cu Ţara.

De numele Regelui Ferdinand I al României se va lega, întotdeauna, conștiința datoriei împlinite, așa cum spunea: „Când am luat moștenirea întemeietorului României moderne, am făgăduit înaintea reprezentanților naţiunii că voi fi un bun român; cred că m-am ţinut de cuvânt. Grele au fost timpurile, mari au fost jertfele, dar strălucită a fost răsplata; şi astăzi pot spune, cu fruntea senină: față de Dumnezeu şi față de poporul meu, am conștiința curată.”

Asociația Obșteasca Asociația “Monumentum” din Republica Moldova
IDNO 1018620001687
IBAN: MD73ML000000022514342027 | MDL
IBAN: MD73ML000000022514342027 | RON
SWIFT: MOLDMD2X
B.C. MOLDINDCONBANK S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare”
Destinația plății: pentru statuia "Reginei Maria"

Date pentru donații