Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

Bustul Regelui Ferdinand I din Nisporeni

Regele Ferdinand I și istoria monumentului său din inima comunei Nisporeni, județul Lăpușna.

La 17 octombrie 1938, ora 15.00, în Piaţa Unirii, situată în faţa judecătoriei din comuna Nisporeni a fost dezvelit bustul în bronz al Regelui Ferdinand I. Despre acest monument putem culege câteva informaţii şi dintr-o fotografie pe care apare un soclu, însă fără bust, iar pe verso este trecut următorul text: acest soclu, existent în comuna Nisporeni judeţul Lăpuşna, are înălţimea de 3.57 metri, baza (în formă de patrulater) de 1.94 m., iar diametrul coloanei rotunde este de 0.75 metri.

Care a fost soarta de mai departe a monumentului aflăm dintr-un articol al ziarului Basarabia, intitulat „Monumentul Regelui Ferdinand I din Nisporeni judeţul Lăpuşna”: în piatră şi în bronz sunt săpate chipurile măreţe ale Domnitorilor Români – semn de recunoştinţă din partea neamului, slujind exemplu viu, ca o chemare urmaşilor glorioşilor conducători… În zilele cernite din iunie 1940, evreii în ura lor nebună contra a tot ce este măreţ şi frumos românesc, au dat jos monumentul Regelui, pângărându-l. Populaţia încremenită în durere privea neputincioasă la opera distrugătoare a duşmanilor Neamului. Dar soclul văduvit de figura măreaţă a Domnitorului Întregitor n-a rămas multă vreme cernit: nici unsprezece luni nu trecuse şi iarăşi a văzut defilând în marş, biruitoare, trupele româneşti, în delirul de bucurie a Nisporenilor.

De atunci sunt doi ani, multe înfăptuiri s-au făcut de administraţia românească a domnului Mareşal Antonescu, Desrobitorul, în plaşa Nisporeni: s-au ridicat localuri noi de şcoală, biserici ale culturii româneşti: la Şapte Sate, Obilenii Noi etc., dar soclul statuiei regale din faţa judecătoriei Nisporeni este în doliu, – bustul Marelui Rege n-a revenit la locul lui. Comuna Nisporeni, pe vremuri, comună cu vrednicie şi energie de autorităţi a ştiut să se situeze în fruntea comunelor basarabene: primul lăcaş din Basarabia al Casei Naţionale, un măreţ edificiu, ca un castel al culturii româneşti, în stil curat românesc, a fost ridicat în comuna Nisporeni.

Primul monument al Regelui Ferdinand a fost ridicat tot în satul Nisporeni. Populaţia românească de pe plaiurile acestea a ştiut totdeauna să răspundă marilor comandamente naţionale tuturor chemărilor conducătorilor ei. Se cuvenea ca şi acum să se facă un apel de către cei în drept, pentru a ridica şi reinstala pe soclul văduvit, bustul Marelui Rege Ferdinand întregitorul, ca un pios omagiu adus memoriei acestui Rege şi ca o pildă vie de felul cum ştiu să răsplătească faptele măreţe ale conducătorilor acestui Neam, faptele măreţe care ne stau înainte, luminându-ne drumul şi călăuzindu-ne spre faptele nepieritoare de veşnicie româneşti.

Publicistica interbelică ne descoperă şi faptul că, acest monument nu a fost restabilit după eliberarea Basarabiei în 1941, însă au fost întreprinse anumite eforturi în această direcţie. Inclusiv în august 1943, ziarul Basarabia făcea apel către toţi cititorii săi, să sprijine ideia reconstituirii bustului Regelui Ferdinand I din Ialoveni.

Abia la 13 februarie 2016, avocatul Iulian Rusanovschi s-a deplasat împreună cu Adrian Ungureanu, originar din Nisporeni, pentru o întrevedere cu primarul Grigore Robu, în cadrul căreia s-a discutat despre restabilirea bustului Regelui Ferdinand I şi locul de amplasare a acestuia. După ce au fost propuse trei locaţii (în faţa Primăriei, la intrarea în parcul central şi în scuarul de la intersecţia str. Suveranităţii cu str. Adunării Naţionale), cei prezenţi la faţa locului, alături de arhitectul oraşului, au ajuns la concluzia că bustul Regelui Ferdinand I urmează a fi instalat în scuarul de la intersecţia străzilor Suveranităţii şi Adunării Naţionale, iar schiţa de executare a monumentului şi de amenajare a spaţiului adiacent a fost întocmită de arhitecţii Eugen Bâzgu şi Mihail Andrieş. Întrucât infrastructura zonei, în care a fost amplasat monumentul în perioada interbelică, a fost modificată, administraţia locală a ales poziţionarea sculpturii în mijlocul unui scuar ce poartă numele Regelui.

Atunci când s-au început lucrările de restabilire a monumentului Regelui Ferdinand I din Ialoveni, postamentul a fost reconstituit după imaginea celui de la Nisporeni. Ulterior, identificând în arhive schiţa autentică a postamentului de la Ialoveni (semnată de Al. Plămădeală), s-a decis ca postamentul deja instalat la Ialoveni să fie strămutat la Nisporeni. Prin Decizia nr. 4/1 din 23 iunie 2016, primăria Nisporeni a alocat suma de 640.000 lei, pentru amenajarea scuarului Regele Ferdinand I, unde urma să fie amplasat bustul. Reamenajarea scuarului a fost posibilă în urma eliberării Autorizaţiei de construire nr. 15 din 15 iunie 2016 şi datorită eforturilor depuse de primarul localităţii. În luna aprilie a fost încheiat precontractul de antrepriză cu sculptorul Grigorie Băţ pentru reconstituirea bustului, iar pe 29 aprilie, în scuar a apărut postamentul restabilit în piatră de Cosăuţi, identic cu cel din interbelic. Toate costurile legate de executarea postamentului au fost suportate familia mea. Sculptura în bronz a fost sponsorizată din donaţii colectate în mare parte de la locuitorii oraşului Nisporeni.

La 22 iulie 2016 a avut loc slujba de sfinţire a monumentului, eveniment la care au participat oaspeţi de pe ambele maluri ale Prutului.

Având un trecut zbuciumat, bustul Regelui Ferdinand I veghează astăzi cea mai românească localitate dintre Prut şi Nistru. Postamentul poartă şi o tăbliţă în bronz cu următoarea inscripţie: REGELE FERDINAND I ÎNTREGITORUL ROMÂNIEI. Pe spatele soclului s-a inscripţionat în piatră numele membrilor Comitetului de iniţiativă şi data dezvelirii bustului:

FAMILIA RUSANOVSCHI IULIAN ŞI ANDREEA

PRIMAR ROBU GRIGORI

ADRIAN UNGUREANU

ARHITECT EUGEN BÂZGU

INAUGURAT LA 22 IULIE 2016

Pe parcursul anului 2019 avocatul Iulian Rusanovschi achitat lunar câte 100 euro sculptorului V. Jiglițchi pentru a turna un alt bust al Regelui Ferdinand la Nisporeni, deoarece bustul inițial era inestetic și intrase într-un proces ireversibil de oxidare, având un aspect oribil. În acest mod, la 27 martie 2020, când se aniversau 102 ani de la unirea Basarabiei cu România, s-a reușit  instalarea noului bust la Nisporeni.

Asociația Obșteasca Asociația “Monumentum” din Republica Moldova
IDNO 1018620001687
IBAN: MD73ML000000022514342027 | MDL
IBAN: MD73ML000000022514342027 | RON
SWIFT: MOLDMD2X
B.C. MOLDINDCONBANK S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare”
Destinația plății: pentru statuia "Reginei Maria"

Date pentru donații