Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

Monumentul Regelui Ferdinand I din Ialoveni

La 18 ianuarie 1937, intelectualii din Ialoveni şi-au propus să ridice un bust pe postamentul din faţa Primăriei, pe care anterior fusese instalat bustul Ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei.

La şedinţa din 24 iulie 1938, Comitetul de iniţiativă şi sculptorul Alexandru Plămădeală au semnat un acord care conţinea următoarele condiţii: bustul urma să fie turnat şi aşezat pe soclu până la data de 01 septembrie 1938, regele Ferdinand I fiind prezentat în cască de gardă. Membrii comitetului s-au obligat să achite suma de 22.000 lei în două rate, respectiv de 10000 lei şi a doua rată de 12000 lei la instalarea bustului. În cadrul aceleaşi şedinţe s-a stabilit ca bustul Regelui Ferdinand I să fie prezentat în cască de gardă, iar mărimea acestuia să fie simetrică cu soclul. De fapt, piedestalul a fost ridicat în anul 1911, fiind sculptat în piatră de Cosăuţi.

La 31 august 1938, Comisia Superioară pentru Monumentele Publice a aprobat proiectul bustului prezentat de sculptorul Plămădeală. La 23 octombrie, membrii Comitetului de iniţiativă l-au delegat pe preotul Mihail Lupaşcu să aducă în cel mai scurt timp posibil bustul din atelierul sculptorului Alexandru Plămădeală şi să-l instaleze pe soclul existent, deoarece bustul era deja turnat în bronz. Concomitent, preşedintele urma să aducă la Ialoveni şi placa cu inscripţia din faţa soclului, care avea să fie fixată odată cu bustul. Placa avea încrustată cuvintele:

MARELUI REGE LOIAL FERDINAND I

DEZROBITORUL BASARABIEI

ŞI ÎNTREGITORUL ROMÂNIEI MARI

1914-1927

RECUNOŞTINŢA POPULAŢIEI IALOVENI

Abia la 07 noiembrie Alexandru Plămădeală a adus bustul Regelui la Ialoveni. Lucrarea a fost recepţionată de Comitet fără nici o obiecţie şi instalată de sculptor în aceeaşi zi. Bustul Regelui avea o înălţime de 1,40m.

Pe placa din spate era inscripţionat istoricul bustului:

CONSTRUIT SUB DOMNIA M.S. R. CAROL AL II-LEA. 1938,  REZIDENT REGAL D.SIMIAN. PREFECT LT. CL. A. TEODORESCU. COMITETUL:

PREŞEDINTE: PREOT N. LUPAŞCU

VICEPREŞEDINTE: T. ERHAN

SECRETAR: ŞTEFAN GUZUN

CASIER: MIHAIL ELĂU

AGRICI I.

MEMBRI: P. MUSTEA

  1. VASILIU

ŞT. POPOV

  1. ALUNEANU
  2. MIHAILOV

PRIMAR: N. SĂNDUŢĂ

SCULPTOR: AL. PLĂMĂDEALĂ

Deşi stabilită pentru 11 ianuarie 1939, apoi pentru 02 şi ulterior 12 iunie, inaugurarea monumentului a avut loc la 29 iunie acelaşi an.

După inaugurarea monumentului, Guvernatorul a trimis Majestăţii Sale Regelui Mihai I, următoarea telegramă: populaţia comunei Ialoveni-Lăpuşna, întrunită la sărbătoarea desvelirii bustului Regelui Ferdinand I Întregitorul, ridicat acum şi mai măreţ, după distrugerea celui din 1939 de vremelnicii cotropitori ai Basarabiei, mărturiseşte încrederea în statornicia aşezărilor făurite de Marele Rege Întregitor şi încredinţează pe Majestatea Voastră de neclintitul ei devotament şi supunere pentru strălucirea Coroanei şi Gloria Patriei. Să trăiţi Majestate. Concomitent, a fost transmisă o telegramă şi Mareşalului Ion Antonescu: desvelind astăzi, în comuna Ialoveni-Lăpuşna, bustul Regelui Ferdinand I – Întregitorul, distrus de hoardele comuniste la 1940 şi ridicat din nou, ca o candelă luminoasă pentru vremurile prin care trece Ţara, în numele populaţiei desrobite, Vă încredinţăm, că monumentul ridicat va fi un statornic îndemn al poporului basarabean, pentru păstrarea cu orice jertfă a hotarelor ce aţi reîntregit. Să trăiţi Domnule Mareşal!

Bustul a stat pe postament doar câteva luni, conform relatărilor unor martori, fiind evacuat odată cu retragerea armatei şi administraţiei române în iunie 1944. Nu dispunem de date certe privind soarta lui de mai departe. Ideea reconstituirii acestui monument a apărut în toamna anului 2014, dar a prins viaţă abia în ianuarie anul următor, atunci când studentul basarabean şi preşedinte al ASCOR Chişinău – Pituşcan Constantin s-a oferit să o susţină financiar.

În baza autorizaţiei de construcţie nr. 09 din 18.02.2016 a fost instalat postamentul din piatră, iar în octombrie a fost montat şi bustul Regelui în cască de militar, operă a sculptorului Grigore Băţ. Piatra a fost executată de meşterul popular Veaceslav Lozan, oar pe latura din faţă a postamentului a fost instalată o placă de bronz cu următoarea inscripţie:

REGELE FERDINAND I

ÎNTREGITORUL ROMÂNIEI

1914 – 1927

  Pe spatele postamentului a fost reprodus integral textul interbelic cu următorul adaos:

DISTRUS IUNIE 1940

RESTABILIT 28.11.1943

DISTRUS IUNIE 1944

RESTABILIT LA INIŢIATIVA

AVOCATULUI RUSANOVSCHI IULIAN

SPONSOR – CONSTANTIN PITUŞCAN –  ASCOR

INAUGURAT 27.10.2016

Monumentul cu trei vieţi, a fost dezvelit la 27 octombrie 2016, în ziua în care oraşul Ialoveni sărbătorea 580 de ani de la fondare. După dezvelirea bustului a urmat intonarea Imnului de Stat al R. Moldova: Limba noastră cea română, Imnul Deşteaptă-te Române şi Imnul Regal.

La eveniment a fost prezent Alteţa Sa Regală Principele Radu al României, Ambasadorul României la Chişinău domnul Daniel Ioniţă, primarul oraşului Ialoveni domnul Sergiu Armaşu, avocatul Rusanovschi Iulian, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui alături de alţi primari şi preşedinţi da raione şi consilii judeţene de pe ambele maluri ale Prutului. Slujba de sfinţire a fost oficiată de protoiereul Petru Buburuz, preotul profesor Viorel Cojocaru şi părintele Mihail Tătaru toţi trei reprezentanţi ai Mitropoliei Autonome a Basarabiei.

 

Asociația Obșteasca Asociația “Monumentum” din Republica Moldova
IDNO 1018620001687
IBAN: MD73ML000000022514342027 | MDL
IBAN: MD73ML000000022514342027 | RON
SWIFT: MOLDMD2X
B.C. MOLDINDCONBANK S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare”
Destinația plății: pentru statuia "Reginei Maria"

Date pentru donații