Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

Însemnul arhitectural „Biserica Sfântul Prooroc Ilie” din Chișinău

În Condica formelor de la ţinutul Lăpuşna din decembrie 1812, se menţionează că biserica Sfântul llie deja exista la 1799, deoarece preotul Vasile Danilovici a fost hirotonit de episcopul Glurasim, de la Roman (1803), când fusese episcop de Huşi (1796), pe numele acestei biserici. Biserica era din lemn, apoi a fost zidită la 1806 din piatră lângă un stâlp de piatră ridicat de Ştefan Nour pentru pomenirea lui, a părinţilor şi a copiilor săi care au fost răpiţi de tătari la 1781. Biserica Sfântului Ilie, se număra printre cele mai vechi locaşuri de cult din Chişinău. Biserica avea formă de corabie, tipică vechilor biserici din secolul al XVII-lea. Clopotniţa bisericii avea 4 clopote, turnate în Moscova, cel mai mare având greutate de 480 de kg. Catapeteasma bisericii a fost cea mai bogată din toate câte erau în Chişinău şi era formată din patru rânduri de icoane. Cele din primul nivel au fost împodobite cu îmbrăcămintea de argint. Pereţii din interior nu aveau chipuri de sfinţi, fiind înlocuiţi cu ornamente naturiste, lucrate în stil rusesc, cu culori blânde.

În anul 1855 alături de biserică s-a deschis o piaţă, cunoscută sub nume de „piaţa Sfântul Ilie”, situată pe strada cu aceeaşi denumire. După al Doilea Război Mondial, capitala Republicii , în viziunea conducerii de vârf, nu era într-o stare nu plăcută. S-au propus mai multe proiecte de amenajare şi împodobire a Chişinăului dar prea multe locaşuri de cult, situate pe tot perimetrul capitalei nu făceau faţă unui oraş cu regim comunist în care predomina ateismul. Astfel, perioada postbelică rămâne un răstimp al demolării bisericilor si a caselor bisericeşti, care făceau și ele parte din cadrul patrimoniului naţional şi cultural.

Biserica a fost demolată în 1960, iar între 1992-1993 din curtea Procuraturii Generale au fost evacuate în direcție necunoscută nouă, pietrele de mormânt ce se păstraseră timp de peste 30 de ani după distrugerea lăcașului de cult.

Ideea edificării unui însemn arhitectural pe locul Bisericii „Sfântul Ilie” a prins contur în 2016, iar actele permisive în construcție au fost obținute pe parcursul a doi ani de zile.

În colaborare cu Agenția pentru Inspectarea și Restaurarea Monumentelor, la 12 aprilie 2019 am organizat din numele A.O. Monumentum o ședință de lucru unde am participat alături de heraldistul Silviu Tabac, Ion Ștefăniță, arhitectul Mihail Andrieș, preotul profesor Viorel Cojocaru, doctorul în istorie Dinu Poștarencu, ex-consilierul municipal Alexandru Corduneanu și Sergiu Coval  în calitate de secretar, și am stabilit textul ce urma a fi inscripționat pe monument după cum urmează:

Latura din dreapta – în bronz

PREOȚII BISERICII SFANTUL PROOROC ILIE:

Vasile DĂNILOVICI

Vasile BOBEICĂ

Dumitru BOU

Vasile NISTOR

Vasile BUCȘAN

Ioan BALTAG

Elisei PERETEATKEVICI

Piotr GAȘINSCHI

Ilarion FIALCOVSCHI

Paramon GLIJINSCHI

Teodor PAHOVSCHI

Ștefan CONSTANTIN

Gheorghe POSTICĂ

Emanuil PLATONOV

Piotr PEROJINSKI

Teodor BALTAG

Simion TOPALOV

Constantin CAZACU

Ioan MARGINE

Alexandru SERBOV

Ioan BUCȘAN

Gheorghe DÂNGA

Ioan GRIMALSCHI

Constantin RĂDVĂNESCU

Ioan GOBJILĂ

Constantin POPOVICI

Sava TESELSCHI

Petru CAZACU

Teodosie GAVRILOVICI

Vasile ARVENTIEV

Gavril NAGACEVSCHI

Gheorghe SICORSCHI

Ioan ȘTIUCĂ

Ioan SILVESTRU

Alexandru SCVOZNICOV

Ștefan BĂLEANU

Vasile DĂNILOVICI

VEȘNICA LOR POMENIRE                             [POZA 10]

Latura din stânga: – pe un basorelief în bronz care va reprezenta chipul heraldistului PAVEL GORE, se va trece textul:

IN MEMORIAM PAUL GORE

*1875 – + 1927

Pe latura din față – în piatră:

ÎN MEMORIA BISERICII

SFÂNTUL PROOROC ILIE

PE LOCUL ACESTA S-A

AFLAT BISERICA

SFÂNTUL PROOROC ILIE

RIDICATĂ ÎN PIATRĂ ÎN

ANUL 1806 PE ALTARUL

VECHII BISERICI ȘI

DEMOLATĂ ÎN ANUL 1960

DE REGIMUL SOVIETIC

,,CU RÂVNĂ AM RÂVNIT PENTRU DOMNUL

CEL ATOTPUTERNIC, FIINDCĂ FIII LUI

ISRAEL TE-AU PĂRĂSIT, ALTARELE TALE

LE-AU DĂRÂMAT ȘI PE PROFEȚII TĂI I-AU

UCIS CU SABIA” III REGI 19:10

Pe latura din spate – în piatră:

Arhitect: Mihail ANDRIEȘ

Piatră: Andrei RĂILEANU

            Cluj Napoca

Bronz: Veaceslav JIGLIȚCHI

Sponsori:

Lucia și Dorian BERDOS

Andreea și Iulian

            RUSANOVSCHI

Tatiana și Ion DELI

MONUMENT SFINȚIT

LA 02.VIII.2019

Inaugurarea monumentului a avut loc la 22 septembrie 2019.

Asociația Obșteasca Asociația “Monumentum” din Republica Moldova
IDNO 1018620001687
IBAN: MD73ML000000022514342027 | MDL
IBAN: MD73ML000000022514342027 | RON
SWIFT: MOLDMD2X
B.C. MOLDINDCONBANK S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare”
Destinația plății: pentru statuia "Reginei Maria"

Date pentru donații