Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

Crucea Preotului Alexandru Cristea din mun. Chișinău

În 1940, odată cu cedarea Basarabiei, părintele Cristea însoțit de familie, se refugiază în România. Întâmpină mari dificultăți financiare, dar nu se oprește din muzică. Între 1940-1941, ocupă catedra de religie-muzică a Gimnaziului Ion Heliade Rădulescu din București. Va reveni pe pământ basarabean, însă vremurile tulburi îl fac să poposească din nou în Capitală, unde este detașat la Liceul de băieți Titu Maiorescu din București.

Nu cunoaștem cu exactitate ce fel de cruce  a fost instalată la căpătîiul preotului Alexandru  Cristea în 1942, dar o fotografie din 14 decembrie 1995 ne descoperă o cruce de lemn simplă, cu inițialele defunctului. Crucifixul de bronz a fost sculptat pentru prima data după anul 1997, anul în care este tipărită lucrarea Alexandru Cristea : (1890-1942) : Viaţa şi activitatea reflectate în timp de Maria Vieru-Ișaev, care își manifesta indignarea față de indiferența autorităților privitor la soarta mormântului marelui compozitor. Se pare că în 1998 Ministerul Culturii a suportat cheltuielile pentru turnarea crucii din bronz.

În vara anului 2020, doamna Nadejda Roșcovan a sesizat Asociația MONUMENTUM cu privire la profanarea mormântului preotului Alexandru Cristea. După ce dispăruse crucea metalică, deasupra mormântului mai rămăsese doar o placă din marmură atârnată pe postament, pe care scrie:

PREOT, DIRIJOR DE COR, AUTORUL MUZICII IMNULUI DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA.

În august 2020 Jurnal.md și Jurnal TV, în parteneriat cu A.O. MONUMENTUM, au inițiat o campanie de colectare de fonduri pentru restabilirea crucii preotului Alexandru Cristea.  Pe parcursul lunilor august – octombrie au fost colectați circa 4200 din donațiile domnilor Andrei Crijanoschi (500 lei), Raisa Tofan (50 lei), Tatiana Șterbeț (200 lei), Usatîi Nadejda (500 lei) și colectivul Muzeului Național de Literatură Mihail Kogălniceanu sub îndrumarea familiei Malanețchi.

Cu acești bani a fost posibil de tăiat crucea în format 3D, în baza unui proiect executat gratuit de către arhitectul restaurator Mihail Andrieș. Abia la 01.02.2021 Asociația MONUMENTUM a reușit să semneze un acord de colaborare cu Î.M. „Combinatul de Servicii Funerare” pentru deținerea tuturor formelor legale în vederea restaurării monumentului funerar în cauză.

Ideea n-ar fi fost dus la bun sfârșit dacă nu era susținută de Dumitru Șlapac, un tânăr basarabean care locuiește de mai mult timp în Moscova, și care după ce a urmărit reportajele portalului Jurnal.TV a decis să susțină personal inițiativa de restabilire a crucifixului. În aceste circumstanțe, crucifixul a fost turnat în bronz, fiind pregătit pentru instalare la finele lui ianuarie 2021. După identificarea tuturor soluțiilor tehnice, crucea a fost readusă pe mormântul compozitorului de praznicul Sfinților Trei Ierarhi – 12 februarie 2021.

Asociația Obșteasca Asociația “Monumentum” din Republica Moldova
IDNO 1018620001687
IBAN: MD73ML000000022514342027 | MDL
IBAN: MD73ML000000022514342027 | RON
SWIFT: MOLDMD2X
B.C. MOLDINDCONBANK S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare”
Destinația plății: pentru statuia "Reginei Maria"

Date pentru donații