Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

Monumentul grănicerui Aurelian Mihăilescu din s. Olănești

Descoperă epopeea reconstruirii unui moment închinat eroului grănicer Aurelian Mihăilescu, comuna Olănești, județul Cetatea Albă.

Obeliscul a fost ridicat în perioada interbelică în cinstea grănicerilor căzuţi la datorie şi în mod special spre amintirea Căpitanului Mihăilescu Aurelian din Regimentul 2 Grăniceri, mort în luptă cu bandiţii bolșevici pe malul Nistrului, la Olănești, comună care făcuse parte din circumscripţia judeţului Cetatea Albă.

În dimineața zilei de 12 mai 1923, s-a primit la Regiment raportul telegrafic nr. 724 al plutonierului major Catinca Petre, secretarul Companiei 6 Grăniceri Olănești, prin care se comunica faptul că, în noaptea de 10-11 mai, Căpitantul Mihăilescu Aurelian, comandantul acelei Companii a fost rănit mortal în lupta pe care a avut-o cu o bandă bolșevică la punctul Crocmaz din sectorul acelei companii. Mai târziu în aceeși zi, s-a primit raportul telegrafic nr. 724 prin care locotenentul Marfei P. din acea Companie, comunica faptul că, Mihăilescu Aurelian a încetat din viață în urma acelei răni.

Monumentul a fost distrus în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, în vara anului 1944. Știu sigur că la 22 august 1944, când fusese ocupat satul Olănești de bolșevici, monumentul nu mai exista. La 01 aprilie 1944 eu plecasem în România, iar la acea dată monumentul exista. Din câte îmi aduc aminte, vulturul nu părea să fie din bronz. Avea o culoare deschisă, însă era foarte frumos, tot monumentul era impunător. Vechiul parc a fost distrus, totul s-a ruinat iar biserica unde a fost înmormântat Aurelian Mihăilescu a fost distrusă într-o sâmbătă din anul 1974. A fost distrusă noaptea și toată piatra a fost cărată de acolo. Demolarea bisericii a fost coordonată de un oarecare Nazarenco. Toți acei care au contribuit la distrugerea bisericii au murit înainte de vreme – Simion Anton Armeanic, Avram Arpentiev Focovici, Simion Lungu din Carahasani care a asigurat un tractor la fața locului pentru demolarea zidurilor sfântului lăcaș. Duminică dimineața când mai mulți oameni s-au dus la biserică au rămas înmărmuriți văzând doar ruine în locul ei.

La solicitarea Asociației “Monumentum” din R. Moldova, Consiliul local Olănești s-a întrunit în ședință la 28 iunie 2018 și după lungi discuții în contradictoriu, a fost aprobată Decizia privind instalarea monumentului eroilor grăniceri și celor căzuți în Primul Război Mondial în teritoriul s. Olănești, r. Ștefan Vodă care va fi amplasat în parcul public din sat, pe str. Alexandru cel Bun. Cel mai vehement s-a opus acestei initiative, consilierul socialist nirean Stanislav, care a numit monumental cizmă românească.

În colaborare cu Agenția pentru Inspectarea și Restaurarea Monumentelor, la 12 aprilie 2019 a fost organizată o ședință de lucru unde au participat heraldistul Silviu Tabac, Ion Ștefăniță, arhitectul Mihail Andrieș, preotul profesor Viorel Cojocaru, doctorul în istorie Dinu Poștarencu, ex-consilierul municipal Alexandru Corduneanu și Sergiu Coval, și în această ședință s-a decis ca pe monumentul de la Olănești să fie inscripționat urmtăorul text:

ÎN FAȚĂ SUB BASORELIEF:

Căpitan Aurelian MIHĂILESCU

REGIMENTUL 2 GRĂNICERI

CĂZUT LA DATORIE ÎN LUPTELE CU BOLȘEVICII

10.V.1923

PE LATURA DIN SPATE:

Ridicat în 1933 în cinstea grănicerului Aurelian MIHĂILESCU.

Distrus în 1940. Restabilit din inițiativa familiei Andreea și Iulian RUSANOVSCHI.

Sponsori: Elena și Ghenadie VACULOVSCHI, Anatolie VACULOVSCHI, Anna și Ruslan VACULOVSCHI

Arhitect: Mihail ANDRIEȘ

Sfințit de Episcopul Basarabiei de Sud Veniamin GOREANU.

PE LATURA DIN STÂNGA :

Eroilor căzuți în Primul Război Mondial, satul Olănești, județul Cetatea Albă:

Sd. Iacov CARAMON

Sd. Semion CRIVORUC

Sd. Hariton CROCLAMAC

Sd. Ștefan PANIN

Sd. Macar PISARENCO

Sd. Ilie POSTICĂ

Sd. Leiba SCLEAR

Sd. Evlampie SCOROCHIRJA

Sd. Constantin SECRIEV

Sd. Ion ȘIVCA

Cap. Andrei CARMAN

Vânător Avram NIȚELEA

PE LATURA DIN DREAPTA:

Lista grănicerilor căzuți pe Nistru, dacă se va face rost de ea.

Cu sprijinul financiar al familiei Vaculovschi, a domnului Valeriu Berilă din Ștefan Vodă și a domnului Anatol Cârnu (consilier raional în Ștefan Vodă) am reușit la 22 iunie să turnăm fundația de beton a monumentului. Abia la 13 iulie 2019 a fost transportat monumentul de la Cosăuți la Olănești și instalat în parcul din centrul satului. În aceeași zi a fost ridicat și vulturul din bronz, iar spațiul adiacent a fost pavat cu piatră de Cosăuți.

Preconizată pentru joi, 28 noiembrie 2019, inaugurarea a monumentului a fost amânată pentru o data necunoscută din cauza vandalizării. La instigarea unor consiglieri socialiși și cu acordul tacit al primarului Iuri Ostafi și binecuvântarea preotului rusofil din localitate – persoane necunoscute au deteriorate inscripțiile de pe monument și au acoperit găurile cu amestec uscat.

Primarul de Olănești a refuzat să depună plângere la Procuratură pentru a fi identificat făptuitorul și s-a opus în mod expres inaugurării monumentului, el fiind și fost consilier sătesc din partea Partidului Comuniștilor. Această opoziție și dorință de a boicota evenimentul a izvorât din faptul că, Aurelian Mihăilescu este român, iar cel care urma să sfințească monumentului era episcopul Basarabiei de Sud – Veniamin Goreanu.

Deși Ostafii a spus că nu știe cine e vandalul, indirect, prin răspunsul său acordat publicației Jurnal de Chișinău, a consimțit acțiunea acestuia: primul act de vandalizare e inscripția ilegală de pe monument, care nu a fost permisă de consiliul local. Cine a făcut inscripția, tot nu cunosc. Consiliul local a decis să fie scris: «Eroilor căzuți în Primul Război Mondial din satul Olănești». Când s-a instalat monumentul, inscripția asta a fost pusă. Acum, nu știu când, venind noaptea, s-o făcut altă inscripție pe monument.

Totuși, acest edil nu ține cont de faptul că nu Primăria sau Consiliul local sunt instituțiile care stabilesc ce trebuie inscripționat pe un monument. Înainte de a obține autorizația de construcție, s-a prezentat Ministerului Culturii (Comisia Națională a Monumentelor de For Public) un proiect al monumentului unde era reflectat și textul de pe monument. Acest proiect a fost avizat de Comisia de profil, iar textul a fost ulterior scris în piatră conform legii, dar și cu scopul de comemorare a unui erou local. Mai mult ca atât, în nota informative a Primăriei Olănești (r. Ștefan Vodă) din 5 iulie 2018, se menționează expres că acest monument va fi dedicate grănicerilor și eroilor căzuți în Primul Război Mondial, și mai ales căpitanului Aurelian Mihăilescu, omorât în 1923 în luptele cu bolșevicii

Preotul Constantin Portărescu spune că a fost deranjat de faptul că monumentul urma să fie sfințit de Veniamin Goreanu, Episcopul Basarabiei de Sus, și nu de el însuși. Biserica din localitate la care slujește preotul Portărescu fiind sub Mitropolia Chișinăului și a întregii MoldoveSatul Olănești se află sub juristicția Mitropoliei Chinăului și a întregii Moldove. S-a impus sfințirea monumentului cu episcopul mitropoliei Basarabiei, care juridic nu are nimic cu satul Olănești. Între timp, preotul și primarul au început a intoxica locuitorii din Olănești și a distorsiona realitatea, declarând la 27 noiembrie 2019 în incinta școlii și a spitalului din localitate că acest monument este ridicat illegal, iar Aurelian Mihăilescu nu a fost erou ci a fost un delicvent care dorea să fure peștele de la pescarii de pe Nistru.

Acțiunile de vandalizare a monumentului au dat un rezultat neașteptat. În decembrie 2019, mai mulți tineri de la liceul din Olănești au reamenajat spațiul adiacent monumentului, debarasând parcul de gunoaie și oferind obeliscului un aspect civilizat. Acești tineri (numele cărora nu-l cunosc), au demonstrat lumii întregi că Aurelian Mihăilescu nu s-a jertfit în van atunci când și-a pus viața proprie pentru apărarea hotarelor naționale. În sângele lor vibrează aceeași dragoste de Neam și Credință ca acum 100 de ani. Monumentul eroului grăniceri Aurelian Mihăilescu va dăinui peste ani și va fi ca o mărturie vie a eroismului său.

La aproximativ 100 de ani de la moartea martirică a Căpitanului Aurelian Mihăilescu, au fost reconstituite inscripțiile de pe acest monument, după cum urmează:

SLĂVIND EROII, FAIMA NUMELUI LOR ROMÂNE UN

ECOU ÎN LEGENDA VEACURILOR

PE AICEA NU SE TRECE

ACEASTA A FOST DEVIZA BRAVILOR GRĂNICERI DIN

REGIMENTUL 2, CARI AU LUPTAT ȘI AU PECETLUIT CU

SÂNGELE LOR HOTARUL ȚĂRII

 

IN MEMORIA

BRAVULUI CĂPITAN

MIHĂILESCU D. AURELIAN. DIN REGIMENTUL 2 GRĂNICERI

MORT VITEJEȘTE ÎN LUPTA CU BOLȘEVICII DIN NOAPTEA

DE 10-11 MAI 1923 ALE CĂRUI RĂMĂȘITE PĂMÂNTEȘTI

SE ODIHNESC PE ȚĂRMUL NISTRULUI CA O PUTERNICĂ

CHEZĂȘIE A VEȘNICEI NOASTRE STĂPÂNIRI

 

IN MEMORIA

CĂP. PĂDUREANU IOAN

NEDELCUȚA ȘTEFAN

SOLDAT IACOMI GHEORGHE

GHERGHE TOADER

BUJOREANU IOAN

ȘANDRU VASILE

MOCANU NICOLAE

TOȚI DIN COMPANIA 6 GRĂNICERI OLĂNEȘTI

MORȚI ÎN LUPTELE CU DUȘMANII NEAMULUI

DÂND CELE MAI FRUMOASE EXEMPLE DE

SACRIFICIU

 

În iunie 2023 săpăturile arheologice au continuat sub supravegherea istoricului Sergiu Musteață, însă cu regret nu au fost găsite celelalte părți componente ale monumentului. Totuși, localnicii povestesc că mormântul grănicerului se află pe teritoriul elevatorului din sat (construit în perioada sovietică peste biserica ortodoxă), acest mormânt fiind deschis prin anii ’60 de comuniștii din sat, care și-au adjudecat sabia de cavaler depusă în 1923 în sicriul Căpitanului.

Deși dușmanii neamului românesc au încercat să îngroape memoria grănicerilor căzuți la datorie pentru apărarea hotarelor țării, Dumnezeu nu a permis ca memoria unor martiri să rămână ascunsă în adâncurile pământului. Eroii nu mor niciodată, ei nu se plâng ci se slăvesc!

 

Asociația Obșteasca Asociația “Monumentum” din Republica Moldova
IDNO 1018620001687
IBAN: MD73ML000000022514342027 | MDL
IBAN: MD73ML000000022514342027 | RON
SWIFT: MOLDMD2X
B.C. MOLDINDCONBANK S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare”
Destinația plății: pentru statuia "Reginei Maria"

Date pentru donații