Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

Monumentul eroilor reîntregitori din s. Balatina

În perioada interbelică, aici a fost ridicat un monument al eroilor, încununat cu o cruce. Această idee i-a aparţinut preşedintelui Căminului Cultural Nicolae Bălcescu din localitate, care a fost expusă la şedinţa din 04 martie 1937. Propunerea preşedintelui M. Valuţă a fost susţinută în mod unanim de ceilalţi membri şi s-a sugerat ca fiecare membru să doneze bani pentru realizarea monumentului. Dintre cei care au susţinut iniţiativa amintim pe doctorul Zaporojan, preotul A. Bejan, Alexandru Gaşpar, V. Bobu, G. Malamen, I. Valuţă, profesorul Cărţu, prefectul Emanuel Catelli,  C. Holban, Gh. Ciureanu ş.a.

Odată ce iniţiativa fusese aprobată, conducerea Căminului urma să colecteze banii necesari edificării monumentului. În aceste condiţii, la 10 iunie 1937 a fost organizată o serbare culturală în vederea măririi fondurilor pentru construcţia monumentului, în urma căreia s-a realizat un venit net de 125 lei. Concomitent, sfatul Căminului l-a împuternicit pe preşedinte să ridice suma de 1500 lei din depunerile ce le deţinea la Banca Populară.

Din bugetul Căminului pe 1937 aflăm că pentru edificarea monumentului eroilor a fost alocată suma de 10.000 lei. Monumentul a fost amplasat în centrul satului, fiind înconjurat cu un gard de lemn şi amenajat cu flori. Pe latura din faţă era inscripţionat următorul mesaj:

ACEST MONUMENT A FOST RIDICAT DE CĂMINUL CULTURAL NICOLAE BĂLCESCU ÎN ANUL 1937. ÎN AMINTIREA EROILOR CE S-AU JERTFIT PENTRU ŢARĂ, NEAM, TRON ŞI CREDINŢĂ.

Un pic mai jos era încrustat alt text:

DORMIŢI, DORMIŢI ÎN PACE, VITEJI NEMURITORI!… DIN JERTFA VIEŢII VOASTRE VA NAŞTE VIAŢĂ NOUĂ, CĂCI PICĂTURII DE SÂNGE CA PICURII DE ROUĂ, ÎNVIORA-VOR NEAMUL CE V-A CRESCUT PE VOI, VITEJI CĂZUŢI ÎN LUPTE, NEMURITORI EROI!

Monumentul a fost închinat eroilor din Balatina căzuți în luptele din Primul Război Mondial și care posibil să fi fost înhumați într-un cimitir din imediata apropiere a monumentului. Conform mărturiilor primarului Dumitru Iațuc, monumentul s-a aflat în parcul satului, pe locul unde astăzi se află o cafenea, acesta fiind amplasat în cimitirul eroilor, cimitir distrus după invazia bolșevică.

Odată cu restaurarea monumentului, inscripția interbelică a devenit lizibilă și a permis descifrarea numelor eroilor căzuți în război:

ION T. BUZULIAC, PAVEL TOMA, MIHAIL ALEXANDROV, ISACHE SACALIUC, TEODOR SACALIUC, TEODOR V. PÂNZARU, IACOB TATARU, ŞTEFAN SOROCA, GHEORGHE SOROCA ŞI PETRIA BUZULIAC.

Pe latura din stânga sunt inscripționate următoarele nume de eroi:

FILIP LUPUȘORU

VASILE LUPUȘORU

ȘTEFAN SOBOTINCĂ

CHIRIL SOBEȚCHI

ALEXANDRU SECRIERU

TEODOR

SPIRIDON ROMAȘCA

PETRIA STRULIA

PETRE LUPUȘORU

ILIE PĂNZARU

SANAFOND COMAN

ALEXANDRU SAVENCU

VASILE ROTARU

SIMION V. SCUTARU

ION POPOVICI

GRIGORE GOLOGAN

FILIP GRIOGOREȚ

GRIGORE MINCIUC

ION V.  MOTELICĂ

ION ELAȘOV

Pe latura din spate a monumentului avem un alt pomelnic:

ERIMIA PAPANCIUC

PROCOPIE  CAZACU

ION PĂNZARIU

ȘTEFAN NEAGRU

ANTON COLATINIUC

TEODOR  PANZARU

DUMITRU PANZARU

VĂSILE MUTIUC

GHEORGHE SECRIERU

MIHAIL HURDUILA

ALEXANDRU CIULEI

NECULAI CAZACU

FILIP HURDUIALĂ

ROMAN IAȚUC

GRIGORE CHIOIBAȘ

TEODOR ȘEREMETA

ALEXANDRU GHEORGHIU

ION ȘEVCENCU

ALEXEI DEMICI

ION TUDOROI

PETRE ȚĂRUȘ

Pe ultima latură restaurată au fost descifarte următoarele nume:

GHERASIM CRĂȘMARU

GHEORGHE CRĂȘMARU

PETRE CĂSUȚĂ

IACOB DIGOLARU

CONSTANTIN TCACI

TROFIM PUȘCAȘU

VASILE PÂNZARU

TROFIM DIACIUC

PETRE CIORNOCANU

VASILE STATI

MIHAI GROSU

ION MOSCALIUC

PROCOPIE CORENEV

GHEORGHE  GUȚULIAC

ION GUȚULIAC

ALEXA GUȚULEAC

GHEORGHE PAVLIUC

VASILE PAVLIUC

TEDOR MINCIUC

 

Ideea restabilirii monumentului a apărut în iarna anului 2021 și după câteva discuții telefonice purtate cu primarul Dumitru Iațuc, la 23 martie a fost depusă o cerere de edificare a monumentului eroilor în adresa Primăriei Balatina. În ziua următoare, Consiliul local Balatina a aprobat Decizia nr. 2/17   cu privire la  aprobarea amplasării monumentului eroilor români căzuți în luptele din Primul Război Mondial care urma să fie amplasat pe terenul identificat cu număr cadastral  4811302.367. Proiectul de restabilire a monumentului a fost întocmit de arhitectul Mihail Andrieș și a fost avizat de către Comisia Monumentelor de For Public de pe lângă MECC prin avizul nr. 03 din 28 mai 2021.

Totuși, între timp, primarul Dumitru Iațuc a început a căuta mărturii ale localnicilor privitor la edificarea și distrugerea acestui monument și nu mică i-a fost mirarea când a identificat monumentul, parțial distrus, în curtea bisericii din sat. De fapt, monumentul fusese adus în curtea bisericii în perioada celui de-al doilea război mondial, când a fost văduvit de crucea din partea superioară a acestei opere comemorative de război, penru a nu fi distrus complet. În locul crucii vechi, fusese fixată o cruce de lemn, în jurul căreia fusese turnat un strat subțire de beton, care cu timpul a condus la deteriorarea părții superioare a monumentului (pălăria acestuia). În aceste împrejurări, împreună cu primarul Dumitru Iațuc am decis să strămutăm monumentul în centrul satului, în apropierea locației interbelice, iar partea superioară a operei să fie restaurată în piatră de Cosăuți (crucea și pălăria).  Crucea de pe monument avea forma unui trunchi de copac, simbolizând pomul vieții și purtând puternice implicații spirituale care exprimă armonia dintre Divin și lumesc, dintre Cer și Pământ, dintre Creator și Creație. Este simbolul care exprimă cel mai bine sintagma „precum în cer așa și pe pământ”.

Sâmbătă 28 august 2021, în prezența primarului Dumitru Iațuc, a președintelui raionului Glodeni Ion Cojocari, consilierii comunali și a elevilor Liceului Teoretic Balatina, monumentul a fost sfințit de către preotul Oleg Stîrcu. În aceeași zi, balatinenii au sărbătorit hramul localității – Adormirea Maicii Domnului – o dată simbolică în care au fost comemorați eroii căzuți în luptele Primului Război Mondial. Prin renovarea și sfințirea acestui monument, în comuna Balatina a fost restabilit un loc de memorie românească, la o distanță dă peste 80 de ani de uitare și durere.

Asociația Obșteasca Asociația “Monumentum” din Republica Moldova
IDNO 1018620001687
IBAN: MD73ML000000022514342027 | MDL
IBAN: MD73ML000000022514342027 | RON
SWIFT: MOLDMD2X
B.C. MOLDINDCONBANK S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare”
Destinația plății: pentru statuia "Reginei Maria"

Date pentru donații