Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

  • 24 ianuarie 2024
  • Rusanovschi Iulian
  • Regina Maria

Monumentul Eroilor Reîntregitori din s. Gordinești, r. Edineț

În curtea Bisericii din sat, se păstrează până astăzi un monument închinat eroilor consăteni căzuți în luptele Primului Război Mondial. Înalt de aproximativ 3 metri, monumentul este străjuit de o cruce sculptată după motivul pomului vieții. Autorul care a îmblânzit piatra, a gravat texte pe toate suprafețele monumentului, pe latura din fațț fiind inscripționate următoarele cuvinte:

1916-1918

Gajiu Petru

Iacov I. C.

 

Ridicatu-sa

crucea aceasta întru

amintirea fiilor

satului Gordinești

 cari au căzut în

focul cumplitului

război

 

Sub crucea care încununează monumentul, pe toate cele patru laturi ale primului bloc de piatră este eternizat un îndemn la pomenirea sufletelor celor căzuți pentru reîntregirea țării:

Rugați-vă pentru dânșii Eroii noștri

 

Pe celalate cinci blocuri de piatră suprapuse în formă de trepte, sunt înveșnicite numele eroilor căzuți în război, a căror amintire a fost data uitării în perioada sovietică:

 

Odihna vouă vi se cuvine și în slava Cerului sufletele voastre vor locui. Odihniți in pace.

Ridicatu’sa crucea aceasta întru amintirea fiilor

satului Gordinesti care au căzut in focul cumplitului război

Gheor. Rața

Petru I. Albu

Ioan Gureu

Andrei Adam

Teodor Albu

Vasile Berliba

Eftimie Lungu

Simeon Creciun

Gheor. Mancus

 

Petr A. S. Crciun

Tureac Vasile Ivan

 

Pe lângă faptul că în satul Gordinești se păstrează cel puțin patru monumente interbelice, această opera amplasată în curtea Bisericii este singura din R. Moldova care elogiază „eroii căzuți în Carpați”. Având în vedere faptul că pe fațada monumentului sunt trecuți anii 1916-1918, credem că românii din Gordinești au luptat în Carpați împotriva armatelor germane în calitatea lor de militari încorporați în cadrul Armatei Ruse (aliata Armatei Române la începutul conflagrației):

În toate Liturghiile să-i pomenim pe frati cari au căzut cu mii-le în lupte din Carpați

 

Ioan Fedor

Vasile Gureu

Gheorghe Tureac

Petre Berliba

Ioan Bobutac

Filimon Creciun

Teodor Berliba

Petre Bunazoi

 

Ganiciru Panico G.L.

Macus Mihasu Corgi

Turiac Gheroghe Tra.

 

Ioan Hutu

Ioan S. Tureac

Vasile Iorga

Teodor Rața

Gheorghe Jaloba

Ioan Șt. Jaloba

Gheorghe Vier

Ioan D. Rața

Ioan A. Lungu

Teodor A. Lungu

 

Vasile Cotohoi

Pantelim. Gonciarov

Dometie Hrincu

Ursachi Teodor Pint.

Jlaoba[1] Ger.

Simionovici C.

 

În perioada sovietică monumentul a fost văruit în mod constat, iar peste ani straturile de var au acoperit în întregime numele eroilor. Lucrările de restaurare a monumentului au fost realizate, la inițiativa avocatului Iulian Rusanovschi, de meșterul restaurator Răileanu Ion în perioada 16-17 ianuarie 2024. După efectuarea lucrărilor, monumentul a fost încredințat spre conservare preotului paroh, care și-a asumat obligația de a-l întreține în modul corespunzător. Lucrările de restaurare au costat 8000 lei moldovenești și au fost suportate de Asociația „Monumentum”.

[

Asociatia Obsteasca MONUMENTUM
Rep. Moldova, Chișinău, str. Kiev nr. 11
IBAN - MD73ML000000022514342027
B.C. MOLDINDCONBANL S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare” Destinația plății: pentru statuia Reginei Maria”

Date pentru donații