Contribuie la restabilirea monumentelor naționale

Donează

  • 8 februarie 2024
  • Rusanovschi Iulian
  • Regina Maria

A început restaurarea monumentului eroilor reîntregitori din s. Cotiujeni

La 09 iunie 1932, locuitorii comunei Cotiujeni, plasa Lipcani, judeţul Hotin s-au adunat pentru a asista la dezvelirea monumentului închinat eroilor din Cotiujeni care au căzut în marea conflagraţie din 1914-1918, inclusiv la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.

Pregătirile pentru înălţarea şi dezvelirea monumentului au început încă din toamna anului 1931. În acest scop, a fost organizată o colectă, apoi şi o listă de subscriere. Monumentul a fost cioplit din piatră, vopsit şi lăcuit în negru, cu inscripţiile bronzate de jur-împrejur. Pe partea din faţă era scris: ÎNTRU AMINTIREA EROILOR NEAMULUI, 1914-1918. VECINICA LOR POMENIRE, şi un text din Sf. Evanghelie, Ioan XV, versetul 12-13 şi Vecinica lor pomenire. Pe părţile laterale erau trecute numele tuturor celor 71 de originari din Cotiujeni căzuţi pe câmpul de luptă, dar şi locurile unde au decedat – MĂRĂŞTI, MĂRĂŞEŞTI și OITUZ, precum şi data instalării monumentului: 9 IUNIE 1932, PAROHIA COTIUJENI, JUD. HOTIN. Costul monumentului s-a ridicat la circa 3000 de lei. Urma să se găsească bani şi pentru împrejmuirea lui cu un lanţ, fixat pe stâlpi de piatră, instalarea candelei cu foc nestins, turnarea şi instalarea unor figuri de arme simbolice betonate (tunuri, aeroplane etc.).

Slujba de sfinţire a monumentului a avut loc la 9 iunie. Deşi vremea s-a arătat ploioasă, la eveniment a participat tot satul. În faţa celor prezenţi au luat cuvântul reprezentanţi ai intelectualităţii din localitate. Orchestra a intonat cântece şi marşuri militare. Elevii au declamat şi au cântat, au fost depuse coroane şi flori.

Tot atunci s-a trimis o telegramă omagială Majestăţii Sale Regelui Carol II cu următorul conţinut: Majestăţii Sale Regelui Carol II, Bucureşti. Sire! Sfinţind astăzi monumentul Eroilor Neamului ridicat în parohia Cotiujeni, jud. Hotin am înălţat fierbinte rugăciuni ca Bunul Dumnezeu să odihnească sufletele ostaşilor căzuţi în cumplitul război şi să ocrotească pururi glorioasa Armată Română sub scutul Majestăţii Voastre. În numele întregii parohii depun la treptele Tronului asigurarea sincerului devotament şi a supunerii necondiţionate. Preot Theodor Cuculschi.

În perioada sovietică monumentul a fost văruit de zeci de ori, iar astăzi oamenii din sat, autoritățile locale și cele bisericești nu mai știau ce reprezintă. Astfel, la 8 februarie 2024, la inițiativa avocatului Iulian Rusanovschi a început procesul de restaurare a monumentului. Lucrările de restaurare au fost executate de meșterul Ion Răileanu, în rezultatul cărora au fost scoase la suprafață textele interbelice – unice de altfel în R. Moldova fiincă glorifică jertfa eroilor basarabeni căzuți în lupele de la Mărășești și Oituz din Primul Război Mondial.

Asociatia Obsteasca MONUMENTUM
Rep. Moldova, Chișinău, str. Kiev nr. 11
IBAN - MD73ML000000022514342027
B.C. MOLDINDCONBANL S.A.
Filiala „Ștefan cel Mare” Destinația plății: pentru statuia Reginei Maria”

Date pentru donații